Архів друкованих видань
Всеукраїнської Академії НАУК,
1919-1931 рр.

На головну
Зміст архіву
Показувати
Показувати по: 281-300 з 110
Назва
Автор
Відділ
Рік видання
Кількість сторінок
Текст розпізнано
Праці Семінару для виучування народнього господарства України. Вип. 2
Воблий К.Г. (авт. передм.)
Соціяльно-Економічний відділ №9
1927
270
Праці Комісії для виучування звичаєвого права України. Вип. 2
Кристер А.Е. (ред.)
Соціяльно-Економічний відділ №8
1928
451
Матеріяли до української діялектології та фольклористики
Курило О.
Історико-філологічний відділ №85
1928
135
Aa
Праці Комісії для виучування народнього господарства України. Випуск другий
Воблий К.Г. (ред.)
Соціяльно-Економічний відділ №29
1929
262
Aa
Звіт за діяльність з 14-го травня 1925 р. до 1-го січня 1927 р.
Науково-педагогічне товариство №(без номеру)
1927
18
Aa
Студії з історії України Науково-дослідчої катедри історії України в Київі. Том другий. Виданий на пошану академіка Михайла Сергієвича Грушевського з нагоди шістьдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльности
Науково-дослідча катедра історії України. Промоційні праці катедри №(без номеру)
1929
200
Aa
Праці Науково-педагогічної комісії. Том I
Дурдуківський В. (ред.)
Історико-філологічний відділ №97
1929
242
Aa
Записки Історично-Філологічного Відділу. Кн. XII (1927)
Кримський А. (гол. ред.)
Історико-філологічний відділ №(без номеру)
1927
370
Aa
Студії з історії України Науково-дослідчої катедри історії України в Київі. Том третій
Науково-дослідча катедра історії України. Промоційні праці катедри №(без номеру)
1930
243
Aa
Діяльність Історичної секції Всеукраїнської академії наук та зв'язаних з нею історичних установ Академії в році 1926
Історико-філологічний відділ №(без номеру)
1928
35
Aa
Хроніка археології та мистецтва. Ч. 2
Козловська Валерія (ред.)
Історико-філологічний відділ №(без номеру)
1930
107
Aa
Реліквії старого київського самоврядування. Окрема відбитка із збірника "Київ та його околиця"
Щербаківський Дан.
Історико-філологічний відділ №(без номеру)
1925
44
Aa
Найдавніший список „Енеїди“ І. П. Котляревського й деякі думки про генезу цього твору
Марковський Михайло
Історико-філологічний відділ №44
1927
193
Aa
Хроніка археології та мистецтва. Ч. 1
Козловська Валерія (ред.)
Історико-філологічний відділ №(без номеру)
1930
32
Aa
Т. Г. Шевченко та його історичне значення
Шабльовський Є.С.
Історико-філологічний відділ №(без номеру)
1933
278
Aa
Записки Історично-Філологічного Відділу. КН. VII—VIII (1926)
Кримський А. (гол. ред.)
Історико-філологічний відділ №(без номеру)
1926
631
Aa
Записки Історично-Філологічного Відділу. Кн XX. Праці Історичної Секції
Грушевський М., Грушевський О. (ред.)
Історико-філологічний відділ №(без номеру)
1928
418
Aa
Записки Історично-Філологічного Відділу. Кн. II-III (1920-1922) (неповне видання)
Кримський А. (гол. ред.)
Історико-філологічний відділ №(без номеру)
1923
383
Aa
Діяльність Історичної секції Всеукраїнської академії наук та зв'язаних з нею історичних установ Академії в році 1928
Історико-філологічний відділ №(без номеру)
1930
40
Aa
Діяльність Історичної секції Всеукраїнської академії наук та зв'язаних з нею історичних установ Академії в році 1927
Історико-філологічний відділ №(без номеру)
1928
41
Aa
Праці Семінару для виучування народного господарства України. Випуск 1-й. Промисловість Київщини в 1923—24 р. (Порівняльна характеристика до передвоєнного й воєнного часу)
Жорніков М.
Соціяльно-Економічний відділ №5
1926
146
Aa
Стародавній державний лад східних слов’ян і його пізніші зміни. Нариси з історії права
Малиновський О.
Соціяльно-Економічний відділ №26
1929
186
Aa
Бюлетень Кабінету антропології та етнології ім. Хв. Вовка. Ч. I
Праці Кабінету антропології та етнології ім. Хв. Вовка №серія 2
1925
51
Aa
Спроба пояснити процес зміни о, е в нових закритих складах у південній групі українських діялектів
Курило О.
Історико-філологічний відділ №80
1928
91
Український діялектологічний збірник. Книжка I
Історико-філологічний відділ №64
1928
179